This is where we list open positions

We are always interested in people with whom we can collaborate. Feel free to contact us, we might invite you to join us on our journey. Scroll down to see which positions are currently open.

VI söker en bryggare

Bottenvikens bryggeri växer och anställer en bryggare

Vi brygger öl inom en stor variation av stilar och drivs av att både hitta väl avvägda kombinationer till mat och att fånga essensen av den norrbottniska själen i den öl vi gör. Ölen bryggs på ett 20 HL bryggverk och bryggeriet har en tankvolym på 200HL. Som bryggare kommer du ansvara för bryggning och receptutveckling av vår öl. I framtiden ser vi att du utvecklas med oss och kan ta rollen som huvudbryggare. Du ingår i ett team på fem personer där vi tillsammans tar ölen från bryggning till upptappning och sedan vidare ut i världen. I tjänsten kan även ingå att representera bryggeriet på mässor och festivaler.

Den vi anställer vill vi ska:
… vara strukturerad, passionerad och ölinnovativ
… ha minst ett års erfarenhet av bryggande på ett bryggeri i vår storlek eller större
… ha körkort för bil, lägst B

På Bottenvikens får du:
… en ledande roll i utvecklingen av vad ny svensk öl från Norrbotten kan vara
… möjligheten till både personlig och professionell utveckling
… närheten till storslagen natur, kultur och idrott i ett Norrbotten fyllt av möjligheter

I din ansökan vill vi att du svarat på:
Drivkraft - Varför vill du bli en del av Bottenvikens bryggeri?
Frihet - Om du fick chansen att brygga vad du ville, vad skulle det vara och varför?
Innovativitet – Vad är ny svensk öl för dig?
Möjlighet – Vad är din passion och hur kan Bottenvikens vara en del i att uppfylla den?

Är du den vi söker så skicka din ansökan med personligt brev och CV till joakim@bottenvikens.se

För frågor om tjänsten kontakta Joakim på 0730-592818 eller joakim@bottenvikens.se

Ansök snarast, men senast den 1 juni. Intervjuer med sökande kommer att ske löpande.
Vi ser framemot din ansökan!

We are looking for a Brewer 

Bottenvikens bryggeri is growing and are now hiring a brewer!

Bottenvikens bryggeri is a craft brewery located in Luleå and was founded in 2013. Luleå is the residence city in Norrbotten and the hub of an expansive region that faces large industrial investments in the green transition, this means that the entire region is characterised by innovation, change and immigration. In line with this, Bottenvikens is also growing, therefore we are hiring a new brewer.

We brew beer in a wide variety of styles and are driven by both finding well-balanced food parings and capturing the essence of the soul of Norrbotten in the beer we make. The beer is brewed on a 20 HL brewhouse and the brewery has a tank volume of 200 HL. We also have our own in-house canning line and a centrifuge. As brewer, you will be responsible for brewing and recipe development of our beer. We would like you to grow with us and take the role of lead or head brewer. You are part of a team of five people where the team take the beer from brewing to canning and then further out into the world. The position may also include representing the brewery at fairs and festivals.

We want the person we hire to:
... be structured, passionate and beer innovative
... have at least one year of brewing experience at a brewery our size or larger
... have a driving license for a car

At Bottenvikens you get:
... a leading role in the development of what new Swedish beer from Norrbotten can be
... the opportunity for both personal and professional development
... the proximity to magnificent nature, culture and sports in a Norrbotten full of opportunities

In your application, we want you to answer:

Driving forces - Why do you want to become part of the Bottenvikens bryggeri?
Freedom - If you had the chance to brew anything you wanted, what would it be and why?
Innovativity – What is new Swedish beer, from your perspective?
Opportunities – What is your passion and how can Bottenvikens be part of fulfilling it?

If you are the one we are looking for, please send your application with cover letter and CV to joakim@bottenvikens.se

If you have additional questions abut the position or our brewery contact Joakim at  +46 730 59 28 18 or send a mail to joakim@bottenvikens.se

Apply as soon as possible, but no later than June the 1st. Interviews with applicants will take place continuously.

We look forward to receiving your application! 

Created with ‌

Website Design Program